بسمه تعالی

سوالات امتحان درس : آزمایشگاه  شیمی عمومی 1                                                                            دانشگاه پیام نور شاهین دژ،  نیمسال اول 89-88 

رشته تحصیلی- گرایش : زمین شناسی کاربردی و محض                                                                                                 تاریخ امتحان:       29 /9/88

نام ونام خانوادگی :                                                         شماره دانشجویی :                                                           ساعت امتحان  :  3 بعد از ظهر        

ردیف

                                             

بارم

 

1

به سوالات زیر پاسخ دهید :

آ ) چرا بهتر است بالن ژوژه همواره در دمای اتاق نگاهداری  شود؟

 

ب) در صورت تماس بدن با مواد قلیایی و برم  چگونه عمل می کنید؟

 

پ) چرا نباید ظروف را در حالت داغ و حتی گرم  وزن نمود؟  

 

 

 

2

 روش رقیق کردن اسیدهای غلیظ را توضیح دهید.   

 

                                                                                                 

 

3

هنگامی که ماده ای غیر فرار در حلالی حل می گردد چه تغییری در نقطه جوش آن محلول ایجاد می شود ؟ دلیل آن را بیان کنید.

 

 

 

4

منظور از سختی دایم آب چیست  و آنرا چگونه از بین می برند؟

 

 

 

5

در یک آزمایش از کروماتوگرافی مایع جامد  برای جداسازی یونهای آهن (  Fe  3+) ،  مس  (  Cu 2+ ) و  نیکل ( Ni 3+ )  استفاده شد .

 فاز ثابت ( جامد ) کاغذ مخصوص کروماتوگرافی و فاز متحرک ( مایع )  مخلوط آب و کلریدریک اسید غلیظ و استون  است.

برای  شناسایی اجزای جدا شده از چه معرفهایی استفاده می شود ؟ هرکدام از یونهای جدا شده  چه رنگهایی را ایجاد می کنند؟

 

 

6

منظور از اندیکاتور درونی چیست؟

 

منظور از  " اشتباه تیتر کردن  " چیست؟

 

 

7

روشهای تعیین جرم اتمی و مولکولی را نوشته ، دقیقترین آنها را مشخص کنید.

 

 

 

                                                                                                                                                                                                             موفق باشید ابراهیم پور

 

 

  نوشته شده در  چهارشنبه ۱۳۸۹/۰۱/۲۵ساعت 18:7  توسط گروه شیمی  |